Akreditovaný kurz – Hirudotarapia

Akreditovaný kurz – Hirudoterapia je tá správna voľba pre všetkých nadšencov alternatívnej medicíny, ktorí chcú pomáhať ľuďom prostredníctvom prírody. Navštevujú ho zdravotné sestry, maséri, lekári, veterinári, fyzioterapeuti, športoví tréneri ale aj bežní občania, ktorí majú doma príbuzného, ktorému chcú pomôcť. Skôr ako začneme písať o našom akreditovanom kurze, musíme si objasniť o čom budeme písať, čo je to Hirudoterapia, aké má využitie aj ako prebieha.

Čo je Hirudoterapia?

Hirudoterapia je terapia s pijavicou lekárskou. Terapia prebieha tak, že sa pijavica lekárska aplikuje na telo, na konkrétne lokálne miesto v blízkostí problému alebo na vopred vybraný bod podľa typu problému a účelu, ktorý očakávame. Terapia sa uskutoční tým, že počas satia – kŕmenia sa,  vstrekuje pijavica do tela takzvané bioaktívne látky.

Samotný efekt je naviazaný na bioaktívne látky, ktorých je viac ako 150. V mieste zahryznutia dochádza k vstrebávaniu týchto látok, časť sa vstrebáva priamo v mieste zahryznutia a zvyšok sa vstrebáva do tela cez krvný obeh. Preto sa hovorí, že kam sa dostane krv, tam sa dostanú aj látky z pijavice a tak sa odohráva terapia v celom tele naraz. Sú dva základne druhy vplyvu na telo.

Prvý – sú látky, ktoré samé osebe spôsobujú efekt. (antibiotika, protizápalové látky, neurotransmitery, antikoagulanty…)
Druhý – je autoimunitná odozva tela na látky ktoré sa ocitli v tkanive a v tele. (histamín, gilantin, pseudohirudin, prostaglandín….)

Aké má Hirudoterapia využitie?

V dnešnej dobe, má svoje zastúpene miesto aj v klasickej aj alternatívnej medecíne

 • Chirurgia – úrazová, rekonštruktívna, plastická
 • Kardiológia – takmer všetky bežné diagnózy, prioritne vysoký tlak a vady srdca
 • Po niekoľkoročnej spolupráci s Akadémiou vied SR nám boli vydané aj učebné skriptá pre budúcich lekárov (k dispozícii u nás)
 • Športové zranenia – distorzie, chronické bolesti a zápaly kĺbov, natiahnutia a natrhnutia svalov a šliach, poúrazové komplikácie a modriny, vrátane koagul
 • Spazmy, stuhnutia, ofúknutia a nedokrvenia
 • Kŕčové žily, popraskané mikrocievky, bolesti lýtok, nedokrvenia dolných končatín…
 • Alergie, kožné prejavy, atopický ekzém, psoriáza, autoimunitné poruchy
 • Trávenie, zápaly tráviaceho traktu,  crohnová choroba, ulcerózna kolitída…
 • Gynekologické a urologické diagnózy, endometrióza, zápaly, výtoky, predmenštruačný syndróm…
 • Po – infarktové stavy a stavy po mozgových príhodách
 • Trombózy a posttrombotické syndrómy
 • Zmrznuté rameno, trhliny v meniskusoch, tenisový lakeť, golfový lakeť…
 • Pomoc pre pečeň, slezinu, obličky, pankreas
 • Detoxikácia tela
 • Kombinujú sa s masážami, akupunktúrou, ajurvédou, bankovaním…

Absolvovaním Akreditovaného kurzu – Hirudoterapia vám pomôže otvoriť viac možností a šancí na pracovné príležitosti, dostanete veľa informácií zo života pijavíc – napr. z histórie pijavíc, ako nám pomáhajú, na ktoré miesta sa prikladajú, aké druhy pijavíc na svete žijú a kde všade a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

hirudoterapia na prednáške

Pre koho je kurz Hirudoterapie vhodný?

 • Pre masérov
 • Pre fyzioterapeutov
 • Pre zdravotné sestry
 • Pre lekárov
 • Pre veterinárov
 • Chovateľov koní a psov
 • Pre domáce použitie v rodine a rámci známych
 • Pre fitnes trénerov a poradcov
 • Pre výživových poradcov
 • Pre ošetrujúci personál v profesionálnom športe
 • Pre fytoterapeutov
 • a podobne
história hirudoterapie

Ako sa reálne prevádza?

 • V rámci domácej terapie
 • V rámci domácej samoliečby
 • S kamennou prevádzkou
 • Ako poradca a predajca pijavíc lekárskych
 • Ambulancie a nemocnice
 • Súkromne kúpeľné domy a rehabilitácie
 • Veterinárne ambulancie a stanice
 • Chovné stanice a družstvá

Ako získam pijavice po kurze?

Po kurze sme vám plne k dispozícii, máme kontrolovaný chov a distribúciu. Pre vás ako absolventa kurzu sú pripravené veľkoobchodné ceny.
Chov máme pod registračným číslom:
ŠopSR 05584/12
Kontrolu zdravotnej nezávadnosti prevádza: Štátny veterinárny a potravinový ústav SR (B4106/B3882)

čiarový kod na pijavice

Aký bonus od nás ešte získate:

 • Plnú podporu Asociácie akreditovaných Hirudoterapeutov,
 • Možnosť konzultácie s najlepšími odborníkmi SR aj CZ vrátane našich partnerov v rámci Akadémie vied SR (máme tým lekárov, veterinárov a ďalších špecialistov vrátane právnej podpory a poradenstva),
 • Možnosť spolupráce so zahraničnými asociáciami s ktorými sme naviazali spoluprácu  (napr.. Anglicko),
 • Možnosť sa zaškoliť do live blood anylysis a tak výrazne urýchliť a zefektívniť svoju snahu (živa kvapka pod mikroskopom),
 • Počas celej doby spolupráce bezplatnú online podporu, poradenstvo, konzultácie, organizovanie prednášok a prezentácii… Mediálna podpora a odporúčanie klientely;

Naša akreditácia je schválená Ministerstvom vnútra SR zo dňa 3.10.2011, č.s. VVS/1-900/90-38235

protokol o skúške pijavice 2
protokol o skúške pijavice
číslo chovu pijavice

Úrad VZ v SR:

Nakoľko aplikácia pijavíc predstavuje okrem pozitívnych účinkov aj možné zdravotné riziko prenosu chorôb kontaminovanou krvou z jednej osoby na druhú, bolo listom oslovené MZ SR – sekcia zdravia o zaujatie stanoviska. Hirudoterapia (liečba pijavicami) sa v SR podľa stanoviska MZ SR považuje za procedúru alternatívnej medicíny alebo ľudového liečiteľstva. Aj pijavice sa v SR nepovažujú za liek v zmysle zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Platná legislatíva v SR na ochranu verejného  zdravia, ako aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti neumožňuje  túto činnosť  považovať za  štandardný terapeutický postup v zdravotníckom zariadení, ani ako službu starostlivosti o ľudské telo, avšak predstavuje invazívnu epidemiologicky závažnú činnosť. Na základe toho môžeme hirudoterapiu definovať: “Hirudoterapia je liečebná metóda alternatívnej medicíny so znakmi epidemiologicky závažnej činnosti, ktorá spočíva v aplikácii pijavice lekárskej na povrch tela človeka za účelom liečby niektorých ochorení a stavov organizmu“.

Na základe stanoviska MZ SR bolo následne oslovené aj pracovisko so špecializáciou odbornej činnosti pre problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo na RÚVZ Bratislava, hlavné  mesto SR so sídlom v Bratislave, ktoré predložilo návrh postupu orgánov verejného zdravotníctva v danej veci.

Po posúdení všetkých získaných informácií zastávame názor, že problematiku pijavíc je potrebné posudzovať z dvoch hľadísk a to:
 • poskytovania služieb spojených s aplikáciou pijavíc klientom v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • poskytovania služieb spojených s predajom pijavíc klientom na vlastnú individuálnu aplikáciu napr.: doma.

Akreditovaný kurz Hirudoterapia a zásady bezpečnej aplikácie pijavíc v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Požiadavky na vybavenie a prevádzku zariadení, v ktorých sa aplikujú pijavice:

prevádzky vrátane ich prevádzkových poriadkov schvaľuje miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa ust. § 13 ods. 4 písm. a), b) zák. č. 355/2007 Z.z.  s tým, že v rozhodnutí výslovne uvedie /upozorní/, že ide o súhlas k prevádzke priestorov z hľadiska ochrany verejného zdravia a tento sa nevzťahuje na akékoľvek liečebné a zdravotné účinky procedúry na ľudský organizmus (za poskytovanie služieb plne zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý službu poskytuje);

prevádzky pre aplikáciu pijavíc by mali  primerane zodpovedať požiadavkám vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, so zreteľom na špecifický charakter uvedenej služby,  t.j. :

– miestnosť pre vykonávanú činnosť musí disponovať dostatočným denným a umelým osvetlením, účinným vetraním, ľahko umývateľnými, dezinfikovateľnými a voči vlhkosti a pôsobeniu chemických dezinfekčných prostriedkov odolnými povrchmi podláh a pracovných plôch, vrátane stien v mieste inštalácie vodovodnej batérie (do výšky min. 150 cm);

– podlahová výmera miestnosti musí zodpovedať požiadavkám na masáže (miestnosť s 1 aplikačným lôžkom 8 m2), v miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo na ruky, ako aj 1 ďalší drez (na biologicky kontaminované pomôcky napr. pinzeta a prípadnú manipuláciu s pijavicami) s prítokom tečúcej studenej a teplej úžitkovej vody;

– pracovisko okrem bežného zázemia pre osobnú hygienu klientov a personálu a vyššie uvedeného by navyše malo disponovať chladničkou (dočasné uskladnenie biologického odpadu), dostatočnou zásobou dezinfekčných  prípravkov ako aj OOPP (ochranný plášť, jednorazové rukavice, prípadne maska) a lekárničkou 1. pomoci;

– pracovisko, keďže svojou povahou je na rozmedzí zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zdravotníckeho zariadenia, musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok s uvedením indikácií a zdravotných kontraindikácií predmetnej procedúry;

Nakoľko uvedená činnosť patrí medzi epidemiologicky závažnú činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení (v zmysle zákona č.  NV SR č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení), takúto činnosť môžu vykonávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé. Pri poskytovaní hirudoterapie, vzhľadom na možné závažné zdravotné účinky na organizmus klienta sa vyžaduje minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie zdravotníckeho charakteru.

Nakoľko aplikácia pijavíc predstavuje pre klienta zdravotné riziko, prevádzkovateľ musí od klienta požadovať písomné prehlásenie o tom, že bol poučený a upozornený na zdravotné kontraindikácie procedúry a jej možné nežiaduce vedľajšie účinky (silné a predĺžené krvácanie, alergie, možnosť ťažšieho hojenia ranky alebo jej infekcie pri nedodržaní osobnej hygieny). V takomto prípade by voľba služby zostala na rozhodnutí klienta. Vo všeobecnosti platí, že za poskytovanie služieb plne zodpovedá zariadenie, v ktorom sa služba aplikuje.

Za zdravotné kontraindikácie pri aplikácii pijavíc možno považovať:

Akreditovaný kurz – Hirudoterapia navštívili už desiatky spokojných klientov a bezpečnosť kladieme na 1. miesto. Bezpečnosť klienta a aj našu. Preto sa môžme pochváliť tým, že počas celého nášho pôsobenia v oblasti Hirudoterapie čo je 17 rokov, sme nezaznamenali žiadny prípad neželanej reakcie, ktorá by ohrozila na zdraví niekoho z obidvoch zúčastnených strán.

 • hemofília a znížená zrážanlivosť krvi;
 • alergia na hirudín, histamín, alergické  reakcie pri uštipnutí hmyzom;
 • akútne horúčkovité ochorenie;
 • poruchy imunitného systému, terapia imunosupresívami;
 • gravidita a menopauza;
 • novorodenci a malé deti;
 • lieky proti zrážaniu krvi;
 • ťažká anémia, hypotenzia;
 • ťažšie formy cukrovky;
 • poruchy hojenia rán;
 • zhubné ochorenia (najmä s MTS);
 • fóbie;

Akreditovaný kurz Hirudoterapie a pracovno – technologické postupy a zásady dekontaminácie:

 • na účely hirudoterapie sa musia používať výlučne certifikované červy druhu pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), ktoré musia pochádzať z overených zdrojov  – z biofarmálnych liahní (mali by byť poskytovateľom hirudoterapie predávané s príslušným potvrdením o druhu a pôvode pijavíc);
 • pijavice do ich použitia musia byť prechovávané v čistej chovnej nádrži, ktorá je pravidelne čistená a voda v nej je priezračná, neznečistená a nezapácha;
 • pijavice sa po použití nesmú vydávať domov, takisto sa v žiadnom prípade nesmú aplikovať pijavice prinesené klientom;
 • pijavice musia byť na telo klienta aplikované jednorazovo v jednorazových rukaviciach, nikdy sa nesmú použiť opakovane na tom istom,  ani na druhom klientovi;
 • pijavice sa prikladajú na očistenú a pachov zbavenú pokožku, krv z ranky po zahryznutí pijavice sa z tela odstraňuje priložením sterilnej gázy (tampónom) a v prípade pretrvávajúceho krvácania sa prekryje sterilným tampónom, na ktorom je vrstva vaty a prelepí sa náplasťou  za dodržania príslušných aseptických zásad;
 • pijavice sa nesmú prikladať na tvár, nakoľko u niektorých typov pleti môže zahryznutie pijavice zanechávať na koži jazvičky;
 • klient musí byť poučený o tom, že ranky si nesmie škriabať a 48 hod. sa nesmie kúpať (len sprchovať), musí dodržiavať pitný režim (aspoň 2,5 l tekutín denne);
 • po odobratí (odpadnutí) sa pijavice musia bezpečne a bezodkladne usmrtiť a vhodným spôsobom zneškodniť ako nebezpečný odpad (zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ostatný nebezpečný odpad sa ukladá do oddelených, uzatvorených, nepriepustných nádob (vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia);
 • pijavice sa usmrcujú za použitia jednorazových rukavíc ich prerezaním žiletkou/skalpelom a odkladajú sa do plastového vrecka; plastové vrecká sa zhromažďujú vo vyčlenenej nepriepustnej nádobe na odpad a do doby odvozu sa uchovávajú v chladenom priestore najviac 14 dní, o čom sa vedie písomná dokumentácia;
 • pri manipulácii s použitými pijavicami a biologicky  (krvou klienta) znečistenými povrchmi, pomôckami a materiálmi personál používa jednorazové nepriepustné zdravotnícke rukavice.

Zásady bezpečnej aplikácie pijavíc mimo zariadení starostlivosti o ľudské telo priamo fyzickými osobami

Aj tieto dôležité informácie pre vašu budúcnosť ako Hirudoterapeuta sa dozviete na našom Akreditovanom kurze – Hirudoterapia

Pri predaji pijavíc (ako určitej formy tovaru) priamo fyzickej osobe, ktorá si ich bude aplikovať doma zastávame názor, že:

 • pijavice je potrebné považovať za obchodný artikel a subjekty, ktoré ich chcú predávať podliehajú zákonu č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Preto orgány verejného zdravotníctva by sa nemali vyjadrovať k predaju pijavíc ako obchodnej činnosti, pretože podľa zákona č. 355/2007 Z. z. orgány verejného zdravotníctva ani neschvaľujú predaj tovarov alebo výrobkov;
 • vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť zodpovednosť za bezpečnosť pri aplikácii preberá distribútor tovaru, ktorý sa má preukázať platným akreditovaným certifikátom na vykonávanie tejto činnosti. Podľa vyjadrenia MZ SR – sekcie zdravia zákazník využíva tieto služby dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia.

Povinnosti predajcu

Tiež patria k zásadným faktom, ktoré musí každý absolvent nášho Akreditovaného kurzu – Hirudoterapia ovládať.

 • predajca pijavíc musí vlastniť certifikát o druhu a pôvode pijavíc z certifikovaných liahní;
 • prechovávanie pijavíc ako tovaru musí sa vykonávať v čistých, pravidelne čistených nádržiach umiestnených v priestoroch  s  vyhovujúcim zázemím pre upratovanie a osobnú hygienu personálu;
 • predajné priestory musia spĺňať kritériá na minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky na pracovisko (NV SR č. 391/2006 Z.z.).

Akreditovaný kurz Hirudoterapie vás poučí o tom, aké majú práva vaši budúci klienti, ale aj aké majú povinnosti.

Práva klienta/zákazníka:

V záujme ochrany zdravia klientov, ktorí si budú pijavice aplikovať v súkromí, predajca musí klienta poučiť a upozorniť na zdravotné kontraindikácie procedúry – bližšie viď príloha č. 1 bod 4 a jej možné nežiaduce vedľajšie účinky (silné a predĺžené krvácanie, alergie, možnosť ťažšieho hojenia ranky alebo jej infekcie pri nedodržaní osobnej hygieny). V takomto prípade by voľba zostala na rozhodnutí zákazníka. Všetky dôležité informácie o indikáciách, kontraindikáciách, infekčných a neinfekčných zdravotných rizikách pri aplikovaní pijavíc  je potrebné dať zákazníkovi formou letáka priamo pri predaji pijavíc;

Na letáku treba uviesť aj pracovno – technologické postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri aplikácii pijavíc a zásady dekontaminácie:

 • pijavice do ich použitia musia byť prechovávané v čistej chovnej nádrži, v ktorej je pravidelne čistená a voda v nej je priezračná, neznečistená a nezapácha;
 • pijavice musia byť na telo aplikované jednorázovo, v jednorazových rukaviciach, nikdy sa nesmú použiť opakovane na tom istom,  ani na inom členovi rodiny;
 • pijavice sa prikladajú na očistenú a pachov zbavenú pokožku, krv z ranky po zahryznutí pijavice sa z tela odstraňuje priložením sterilnej gázy (tampónom) a v prípade pretrvávajúceho krvácania sa prekryje sterilným tampónom, na ktorom je vrstva vaty a prelepí sa náplasťou za dodržania príslušných aseptických zásad;
 • pijavice sa nesmú prikladať na tvár, nakoľko u niektorých typov pleti môže zahryznutie pijavice zanechávať na koži jazvičky;
 • ranky po aplikácii pijavíc sa nesmú škriabať a 48 hod. sa nesmie kúpať (len sprchovať), musí sa dodržiavať pitný režim (aspoň 2,5 l tekutín denne);
 • po odobratí (odpadnutí) sa pijavice musia bezpečne a bezodkladne usmrtiť a vhodným spôsobom zneškodniť ako nebezpečný odpad (zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov);
 • pijavice sa usmrcujú za použitia jednorazových rukavíc ich prerezaním žiletkou a odkladajú sa do plastového vrecka; plastové vrecká sa zhromažďujú vo vyčlenenej nepriepustnej nádobe na odpad a do doby odvozu sa uchovávajú v chladenom priestore;
 • pri manipulácii s použitými pijavicami a biologicky (krvou klienta) znečistenými povrchmi, pomôckami a materiálmi treba používať jednorazové nepriepustné zdravotnícke rukavice.

Vzor uznanej prevádzky:

prevádzka

Ako sa môžem prihlásiť na Akreditovaný kurz?

Prihlásiť sa na náš Akreditovaný kurz alebo školenie je jednoduché: Môžte tak spraviť cez naše partnerské školy na Slovensku aj v Českej republike.

Mená škôl a mesta vám poskytneme na adrese: liecba@hirudo.sk, na čísle: +421 905427848 alebo priamo u nás. O termínoch vás priebežne budeme informovať.

Najvyužívanejší spôsob je individuálny termín:

V prípade, ak sa rozhodnete navštíviť Akreditovaný kurz Hirudoterapie individuálne, môže byť priamo „ušitý“ pre vaše potreby a takisto:

 • Má svoje výhody vo flexibilite dátumu
 • Menšia náročnosť na čas
 • Školenie zamerané na vaše profesijné potreby (veterinár, chirurg, kardiológ, masér, fyzioterapeut, športový tréner ….. každé zameranie si vyžaduje svoje špecifiká, postupy a zabezpečenie rôznych reakcií)