Skip to main content

O čom v prípade Arteriálnej hypertenzie či vysokom tlaku hovoríme?

Tlak v krvnom riečišti je závislý na sile sťahu srdcových komôr, objeme krvi a odpore v cievnom riečišti.

Udáva sa v dvoch hodnotách:

 1. Hodnota systolického tlaku (počas vypudenia krvi z komôr – systoly)
 2. Nižšia hodnota diastolický tlak (po ukončení vypudzovania krvi z komôr – diastola)
  • Krvný tlak  stúpa pri kontrakcii srdcového svalu
  • Klesá v pokojovej fáze, keď relaxuje – medzi dvoma údermi.
 • Srdce pumpuje krv cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tohto tlaku by krv nemohla v tele obiehať a teda nebol by v tele zabezpečený prísun kyslíka a potrebných živín. Prostredníctvom krvného tlaku je v tele cez cievy a žily zabezpečený prísun krvi do celého tela. Tiež je dôležité, aby boli naše cievy a žily pružné.
 • Srdce nám v kľude bije približne 60 až 80 krát/min.
 • Tlak krvi sa nám mení z minúty na minútu. Súvisí so zmenami polohy tela, pri cvičení, spánku, pri zmene počasia, ale aj napr. pri strese a pod.

Poznáte svoj krvný tlak?

 • Málokto pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Vysoký krvný tlak sa väčšinou neprejaví hneď, preto ľudia nemusia dlhé roky vedieť, že niečo nie je v poriadku. Nemusí byť sprevádzaný žiadnymi príznakmi. Preto sa nazýva aj „tichý zabijak“. Jediná možnosť ako zistiť váš stav je, dať si tlak zmerať.
 • Srdce pumpuje krv cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tohto tlaku by krv nemohla v tele obiehať a teda nebol by v tele zabezpečený prísun kyslíka a potrebných živín. Prostredníctvom krvného tlaku je v tele prostredníctvom ciev a žíl zabezpečený prísun krvi do celého tela. Na to je tiež potrebné, aby boli naše cievy a žily pružné.
 • Srdce nám v kľude bije približne 60 až 80 krát/min.
 • Tlak krvi sa nám mení z minúty na minútu. Súvisí so zmenami polohy tela, pri cvičení, spánku, pri zmene počasia, ale aj napr. pri strese a pod.

Krvný tlak delíme do troch úrovní

 • Málokto pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Vysoký krvný tlak sa väčšinou neprejaví hneď, preto ľudia nemusia dlhé roky vedieť, že niečo nie je v poriadku. Nemusí byť sprevádzaný žiadnymi príznakmi. Preto sa nazýva aj „tichý zabijak“. Jediná možnosť ako zistiť váš stav je, dať si tlak zmerať.
 • Srdce pumpuje krv cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tohto tlaku by krv nemohla v tele obiehať a teda nebol by v tele zabezpečený prísun kyslíka a potrebných živín. Prostredníctvom krvného tlaku je v tele prostredníctvom ciev a žíl zabezpečený prísun krvi do celého tela. Na to je tiež potrebné, aby boli naše cievy a žily pružné.
 • Srdce nám v kľude bije približne 60 až 80 krát/min.
 • Tlak krvi sa nám mení z minúty na minútu. Súvisí so zmenami polohy tela, pri cvičení, spánku, pri zmene počasia, ale aj napr. pri strese a pod.

Nízky krvný tlak
90/60

Normálny krvný tlak
120/80

Vysoký krvný tlak
140/90

Pri meraní krvného tlaku sa zobrazujú dve čísla:
 • Vyššie číslo/systolický tlak – znamená tlak v cievach, keď srdce vypudzuje krv.
 • Nižšie číslo/diastolický tlak – meria tlak v pokojovej fáze srdca medzi dvoma údermi.
 • Vysoký krvný tlak – hypertenzia – nie je nervové napätie. Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, nemusia byť napätí, vystresovaní, alebo nervózni.
Arteriálna hypertenzia
 • Je považovaná za civilizačné ochorenie, pri ktorom je chronicky zvýšený tlak v tepnách (artériách) krvného obehu
 • Najčastejšia príčina preťaženia ľavej komory
 • Artériosklerotické zúženie koronárnych artérií vedie k postupnému znižovaniu prekrvenia myokardu s následnou hypoxiou (nedostatok kyslíka v tele alebo jednotlivých tkanivách)
 • Dlhodobé zvýšenie krvného tlaku vedie k postupnému poškodeniu srdca, tepien, čo ďalej vedie k poškodeniu orgánov (okrem srdca aj mozog, obličky)
 • Ide o rizikový faktor vzniku cievnej mozgovej príhody, ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Chorôb, ktoré patria k najčastejším príčinám smrti.
Prejavy:

Vysoký krvný tlak nebolí a nebýva vždy sprevádzaný  ani jasnými príznakmi. Medzi možné prejavy môžu patriť:

 • Bolesti hlavy
 • Závrate
 • Hučanie v ušiach
 • Dýchavičnosť
 • Nespavosť
 • Búšenie srdca
 • Poruchy videnia
 • Opuchy členkov
 • Celková únava
 • Krvácanie z nosa
 • Nadmerné potenie

Príčiny

 • Bez známej príčiny – až 90 – 95 % prípadov vysokého krvného tlaku
 • Obezita
 • Nadmerné solenie
 • Alkohol
 • Nedostatok telesného cvičenia
 • Stres
 • Dedičné – býva prítomný u členov celých rodín. Ak ho majú vaši rodičia, alebo iní blízki pokrvní príbuzní, je veľmi pravdepodobné, že ho budete mať tiež
 • Vek – vo vyššom veku sú väčšie predpoklady na rozvoj vysokého krvného tlaku. Najviac postihuje ľudí nad 35 rokov.

Liečba

1. Úprava životosprávy

 • Zvýšiť príjem zeleniny a ovocia
 • Uprednostniť jedlá z nižším obsahom tukov, nadváha je jeden z dôležitých rizikových faktorov možných srdcových ochorení
 • Znížiť príjem kuchynskej soli (sledovať aj „skrytú“ soľ v pokrmoch)
 • Obmedzenie alkoholu
 • Obmedzenie – úplné ukončenie fajčenia
 • Pravidelná fyzická aktivita (prechádzky aspoň 30min. denne, rýchla chôdza…)

2. Farmakoterapia

 • Väčšina liekov na vysoký krvný tlak býva podmienená znížením telesnej hmotnosti, nasadením diéty, pravidelnej fyzickej aktivity a samotnej liečby
 • Liečbu pomocou liekov je potrebné začať pri vyšších nameraných hodnotách (160/100)
 • Cieľom liečby je zníženie systolického aj diastolického tlaku na hodnoty okolo 140/90
 • Možné vedľajšie účinky

3. Hirudoterapia – pijavica lekárska

 • Bioaktívne látky obsiahnuté v slinných vačkoch pijavice lekárskej účinne pôsobia na reguláciu krvného tlaku,
 • vysoký krvný tlak znižuje
 • nízky krvný tlak zvyšuje
 • pôsobí na cievny systém – regeneruje – obnovuje steny ciev
 • upravuje vlastnosti krvi
 • rozpúšťa tromby, aj staré
 • reguluje hladinu cukru v krvi
 • čistí a detoxikuje
 • má vplyv na cholesterol
 • je bez vedľajších účinkov

Pijavica lekárska je ideálnou a uznávanou pomocou pri srdcovo cievnych poruchách.

Živa

Živa je produkt, navrhnutý pre našich klientov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov absolvovať hirudoterapiu pomocou pijavice lekárskej. Kontraindikácie – dôvody môžu byť rôzne, napr. alergická reakcia na uštipnutie hmyzom, poruchy imunitného systému, užívanie niektorých liekov…

Obsahuje až 70% látok s účinkom podobným účinkom bioaktívnym látkam z pijavice lekárskej. Môže sa plnohodnotne používať ako náhrada za pijavice lekárske a tiež sa môže kombinovať aj s Hirudoterapiou a ďalšími liečebnými procesmi.
Aj pri terapii pijavicami je dôležité starať sa o svoje telo. Nezabúdajte na pohyb, pestrú stravu a pitný režim.

… samozrejme – treba vedieť aj oddychovať…aktívne, pasívne – čo má kto radšej 🙂