Darovanie krvi a Hirudoterapia

Počas našej dlhoročnej praxe s pijavicami lekárskymi sa často stretávame s klientmi, ktorí sú – darcami krvi. Darovanie krvi má svoje špecifické podmienky, ktoré musí každý darca dodržiavať v záujme ochrany svojho zdravia, ako aj ochrany zdravia príjemcu krvi. Medzi tieto podmienky patrí interval darovania krvi. Frekvencia pre ženy je každé 4 mesiace (3 x ročne) a pre mužov každé 3 mesiace (4 x ročne) od posledného odberu. Tento interval je potrebné dodržiavať, aby sa organizmus zregeneroval, teda aby sa vytvorili a doplnili červené krvinky aj zásoby železa.

Naši klienti sa nás často pýtajú:

1.Môžem darovať krv pred alebo po terapii pijavicami?

2.Za aký čas?

Skôr ako rozoberieme odpovede na tieto otázky, popíšeme si čo sa deje v našom tele po terapii pijavicami lekárskymi.

Pijavica lekárska po prisatí sa na naše telo, do nás vstrekuje bioaktívne látky, ktoré nás liečia. Tieto látky upravujú vlastnosti našej krvi, medzi iným ju aj nariedia. Čas potrebný na vstrebanie a zúžitkovanie týchto látok v tele je 20 dní. Z ranky po jednej pijavici vám môže vytiecť cca 35 ml krvi. Pri počte 8 ks pijavíc, čo je max. počet pri jednom sedení, je to cca 280 ml krvi. Darcovi pri jednom odbere zoberú 450 až 500ml krvi.

Odpovede na otázky našich klientov sme zhrnuli do pár bodov:

  • Darovať krv pred terapiou pijavicami lekárskymi je možné, pretože odber krvi nie je kontraindikáciou pri Hirudoterapii.
  • Terapia pijavicami nie je prekážkou pred darovaním krvi. To znamená, že aj po pijaviciach môžete krv darovať. V praxi sa však stretávame s tým, že po vypísaní dotazníka na NTS SR, lekár dovolí darovať krv najskôr po 30 dňoch, aby sa predišlo prípadnému prenosu nákazy z pijavice a to aj v prípade, že takéto príznaky nemáte.
  • Darovať krv je možné 20 dní pred pijavicami, pretože si váš organizmus musí oddýchnuť a zregenerovať sa.
  • Po terapii je tento interval 30 dní z dôvodov zo strany NTS SR, za tento čas váš organizmus stihne bioaktívne látky z pijavice lekárskej zúžitkovať.