Naše zdravie je dôležité, veď máme len jedno. Musíme si ho chrániť a starať sa o jeho udržanie.

Krv tvorí 8  – 9 percent hmotnosti nášho tela. Je to približne 4,5 až 6 litrov s tým, že muži majú cca o 10 percent tejto vzácnej tekutiny viac. Pri strate do 0,5  litra sa nemusíme obávať o naše zdravie, nejde o vážne ohrozenie. Ak však je strata väčšia, ako 1,5 litra môže nastať smrť človeka.

Zloženie krvi
  • krvná plazma – anorganické látky, organické látky
  • krvné telieska – červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky

V tomto krátkom videu môžete vidieť, aká je  dôležitá práca jednej v množstva bielych krviniek v našom tele. Pozrite si,  ako vyzerá naša imunita v akcii, v krvnom obehu a v reálnom čase. Špecializované imunitné bunky, Lymfocyty (biele krvinky), ktoré chránia telo pred nebezpečnými látkami, patogénnymi organizmami a mŕtvymi alebo umierajúcimi bunkami. Ochraňujú telo pred infekciou a následnými imunitnými reakciami, teda prispievajú k prirodzenej imunite organizmu. V tomto prípade fagocyty, mikrofágy, makrofágy.  Fagocytóza je proces pohltenia rôznych pevných častíc, ktoré do tela nepatria, najčastejšie baktérie (napr. streptokoky), parazity či cudzorodé látky ako napríklad peľe.

Tieto bunky majú na povrchu veľmi tenkú plazmalemu, vďaka ktorej dokážu meniť tvar, a vytvárať akoby končatiny, ktorými pohlcuje všetko, čo sa jej nepáči. Následne z drobných granuliek, ktoré má v sebe vypustí chemikálie a tie rozložia nepriateľa. Vo videu je vidieť aktivované aj neaktivované bunky.