Krv je neoddeliteľnou súčasťou človeka. Už od počiatku čias sa krvi prisudzovala zvláštna moc. Od názorov ako „ v krvi sídli duša človeka“ až po mýty o tom že keď vypiješ krv svojho nepriateľa získaš jeho silu a podobne.

Každopádne jedna vec je stopercentne pravdivá a to, že krv je nositeľkou života.

Vo veľkom množstve odbornej literatúry sa môžeme dočítať o tom že krv je tekutina alebo tekuté tkanivo. Jej základnou funkciou je transport ako taký . Okrem kyslíka a oxidu uhličitého je dodávateľom aj vitamínov, živín,  odpadových látok, hormónov a v neposlednom rade aj tepla. Priemerný dospelý človek má od 4-6 litrov krvi. Rozlišujeme štyri krvné skupiny a to A,B,AB a O. Okrem typu krvnej skupiny je dôležitý aj Rh faktor, ktorý môže byť pozitívny alebo negatívny. Typ krvnej skupiny aj Rh faktor sú dôležitým faktom nie len pri krvnej transfúzií ale aj pri gravidite u žien. Existuje pojem univerzálny príjemca,  ktorou je  krvná skupina AB +, čiže môže prijať červené krvinky od  akýkoľvek darcu a univerzálny darca krvná skupina O- , ktorá v prípade núdze môže poskytnúť červené krvinky akémukoľvek príjemcovi.

Krv nám zabezpečuje činnosť základných životných funkcií. Neustále  prúdi v cievach a poháňaná je svalovou pumpou – srdcom.  Rozoznávame tri typy ciev a to tepny- idúce zo srdca  (vedú krv s obsahom kyslíka do tkanív),  žily- idú z tkanív späť do srdca (vedú krv s obsahom oxidu uhličitého do pľúc). Spojky medzi tepnami a žilami tvoria vlásočnice. Ich lúmen je tak úzky že každou prejde len jeden voľne pohybujúci sa krvný element. Všetko toto tvorí jeden uzavretý systém.

Problémy so zložením alebo kvalitou krvných elementov môže viesť k dlhodobému problému s cirkuláciou a následne môže nastať dysfunkcia rôznych tkanív a systémov v tele.

Krv sa skladá z krvných buniek a krvnej plazmy. Ako sme už isto všetci počuli krvné bunky tvoria červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.

Červené krvinky sú hlavným nosičom kyslíka z pľúc do celého tela a zároveň oxidu uhličitého z tela späť do pľúc. Tieto malé zázraky majú tvar sploštenej piškóty a dokážu existovať 90-120 dni kým ukončia svoju cestu životom. Nemajú jadro, zato obsahujú veľké množstvo krvného farbiva- hemoglobínu vďaka ktorému majú schopnosť prenášať krvné plyny (kyslík a oxid uhličitý). Preto je veľmi dôležité aby sa červené krvinky udržiavali v kondícií a aby nedochádzalo k agregácií čiže k ich zhlukovaniu – zlepeniu.

Biele krvinky sa delia na niekoľko typov. Ich základnou funkciou je  brániť náš organizmus pred chorobami a infekciami s nasadením svojho života.

  • Lymfocyty typu (B,T, NK lymfocyty) , ktoré vytvárajú protilátky a tím nás chránia pred vírusovými infekciami

  • Granulocyty stojace v prvej línií pri obrane organizmus pred rôznymi infekciami

  • Monocyty odstraňujú a ničia poškodené alebo mŕtve bunky a rôzne choroboplodné zárodky

Krvné doštičky podieľajúce sa na zrážanlivosti krvi. Sú najmenšie z krvných elementov. Ich život trvá 4 dni a ich funkcia spočíva v tom , že pri poškodení steny cievy narážajú do tejto oblasti, rozprsknú sa a zložitou kaskádou reakcií nakoniec vytvoria sieť, do ktorej sa zachytávajú krvné elementy a vytvoria zátku. Ich počet v ľudskom organizme je presne určený. Pri vyššom počte vzniká riziko ich zrážania  priamo v krvnom obehu a následne dôjde k tvorbe trombov, ktoré môžu upchávať cievy zásobujúce životne dôležité orgány. Tam kde sa krv nedostane bunky umierajú.

Súčasťou krvi ja aj lymfa, ktorá sa tvorí z plazmy. Hlavnou úlohou lymfatického systému je ochrana organizmu pred ochorením a spätný návrat vody a odpadových látok do krvi. Má veľmi dôležitú drenážnu funkciu v ľudskom organizme. V tele sa nachádzajú dva druhy lymfatického tkaniva a to centrálne (kostná dreň a detská žľaza- týmus, neskôr zaniká) a periférne (slezina, lymfatické uzliny a cievy v okolí čriev, dýchacieho systému a v koži).

Lymfatické cievy sú súčasťou obehového systému. Vytvárajú cievnu sieť, kde lúmen týchto ciev má rôzne veľkosti. Vedú lymfu a vyúsťujú do žíl v blízkosti srdca. Pohyb lymfy v lymfatických cievach je podporovaný sťahmi svalstva a dýchaním.

Dôležitou súčasťou lymfatického systému sú aj lymfatické uzliny. Majú guľatý tvar a nachádzajú sa v celom tele. Na krku, v podpazuší, v trieslach, v lakťových a kolenných jamkách ale hlavne v okolí srdca, hrudnej a brušnej aorty sú sústredné vo väčších skupinách. Ich hlavnou funkciou je rozoznávanie cudzorodých buniek, rôznych patogénov a aj prítomnosť zápalu. Za normálnych okolností majú veľkosť do 1 centimetra a sú nebolestivé.

Celkový imunitný systém pomáha nášmu telu zápasiť s cudzorodými látkami. Má schopnosť rozoznať čo je telu vlastné a čo nie. Jeho schopnosť sa vzťahuje aj na rozpoznávanie buniek zdravých od buniek nádorových. Ak nádor rastie , náš imunitný systém zlyhal alebo je nádorová bunka príliš podobná zdravej.

Čo je teda pre  udržanie zdravia dôležite a  prioritné? Pomocou správnej životosprávy a tým myslíme nie len stravu, pravidelný aktívny pohyb, dostatok spánku a oddychu aj udržiavanie si krvi a ciev v správnej kondícií. Vieme že pri dnešnom životnom tempe je to celkom problém, a preto je na každom z nás ako sa tím vysporiada. Jedným s prostriedkov ako udržať telo a krv v kondičke je terapia na ktorej sa podieľa pijavica lekárska. Tento unikátny živočích to dokáže pomocou komplexu bioaktívnych látok, ktoré v sebe má. Ich vývoj trval niekoľko tisíce rokov. Stav krvi si viete preveriť aj mikroskopickým vyšetrením živej kvapky krvi.

Podľa fyziologického vplyvu môžeme tieto látky rozdeliť do skupín:

  • Priaznivo ovplyvňuje pohyb a vlastnosti krvi a lymfy (antitrombotický, trombolitický- rozpúšťajú čerstvé aj staršie krvné zrazeniny).

  • Vplýva na stenu ciev a to antiskleroticky, protizápalovo, zlepšuje pružnosť a výživu steny ciev.

  • Vyvoláva autoimunitné reakcie- stimuluje organizmus k regenerácií.

  • Má  účinnú odolnosť voči určitým patogénom – účinky dezinfekčné.

Aby sme mohli poskytnúť zážitok z terapie s pijavicami lekárskymi aj ľuďom ktorý majú kontraindikácie, podarilo sa nám vyvinúť preparát s názvom Živa. Našou hlavnou inšpiráciou bola pijavica lekárska. Je zaujímavá tým že ide o 70% náhradu pijavice lekárskej. Je vyrobená z čisto prírodných látok. O tomto preparáte sa  môžete dočítať na našich stránkach. Držíme Vám palce.

živa komplex

Živa Komplex

živa cievy

Živa Cievy

živa cievy

Živa Bakterial

živa regena

Živa Regena