Prvá pomoc pri alergicko – anafylaktickej reakcii
a Hirudoterapia

Budeme veľmi radi, ak naša prezentácia bude pre Vás inšpiráciou a rozhodnete sa absolvovať riadny kurz prvej pomoci.

Čo je to prvá pomoc?

Prvá pomoc predstavuje súbor opatrení alebo liečenie, ktorá sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci.

Prvá pomoc je bezprostredná, nenahrádza zdravotnícke vyšetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Aj vzdelaný lekár, ak nemá pri sebe profesionálne vybavenie, v teréne poskytuje prvú pomoc na laickej úrovni.

Prvá pomoc vedie k:

 1. Záchrane života
 2. Zabráneniu alebo zníženiu výskytu komplikácií
 3. Urýchleniu zotavovania, teda skráteniu pobytu v nemocnici.

Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý, bez rozdielu na vzdelanie, pokiaľ tým neohrozí poskytovateľ prvej pomoci vlastné zdravie.

Prvá pomoc je praktická disciplína

V nasledujúcich minútach Vám priblížime prvú pomoc pri alergicko-anafylaktickej reakcií, aj keď sa dá naučiť poskytovať prvú pomoc bez praktického nácviku na modeloch a na kurzoch prvej pomoci len veľmi ťažko.

Čo je to alergia a alergén?

 • Alergia je prehnaná, neúmerná obranná reakcia imunitného systému na bežné vonkajšie podnety. Výsledkom nie je ochrana organizmu pred nepriaznivým pôsobením alergénu, ale poškodenie organizmu.
 • Alergén predstavuje látku, ktorá  v organizme vyvoláva alergickú reakciu. Do organizmu sa môže dostať cez kožu a sliznice, vdýchnutím, ústami alebo vpichom.

Medzi zdroje alergénov patria: lieky, potraviny, zvieratá, roztoče, pele rastlín, plesne, chemické látky, kovy, ale aj konzervačné látky.

Čo je to anafylaxia?

 • Anafylaxia predstavuje akútnu alergickú reakciu, ktorá prebieha ako vážna celková reakcia a ktorá naraz postihuje viaceré systémy ľudského tela (kožu, dýchací systém, tráviaci systém, srdcovo-cievny systém).

Najťažšou formou  anafylaktickej reakcie je anafylaktický šok, ktorý môže viezť až k smrti.

Medzi alergickou a anafylaktickou reakciou je postupný prechod. Na začiatku nie je isté, či alergická reakcia začne a aj skončí svrbením kože a vyrážkou, alebo prejde do šoku.

Čo je to šok?

Slovo šok sa nesprávne používa aj na označenie „nešokových“ situácií, ako napríklad preľaknutie sa či prekvapenie. V skutočnosti je šok piatym najčastejším stavom ohrozujúcim život.

Šok je dôsledkom náhleho zníženia prekrvenia orgánov a ich jednotlivých buniek. Zníženie a spomalenie krvného prietoku vedie k zníženiu dodávania kyslíka a živín do buniek, ako aj k spomaleniu odplavovania jednotlivých produktov látkovej premeny v bunkách. Keď sa dosiahne hranica kompenzačných schopností organizmu, nastane zlyhávanie dôležitých orgánov (mozog, srdce, pľúca, pečeň, obličky), ktoré sa niekedy ani komplexnou liečbou v nemocnici nepodarí zastaviť, a s odstupom dní až týždňov dochádza k smrti.

Prevencia alergicko – anafylaktickej reakcie

Prevencia alergicko-anafylaktickej reakcie v hirudoterapii predstavuje realizáciu takých opatrení, ktorými predchádzame vzniku takejto reakcie a znížime riziko jej výskytu na minimum. Prevencia vo všeobecnosti predstavuje predchádzanie chorobám alebo súbor opatrení na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a bolesti ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.

Základom prevencie je zistenie alergickej anamnézy klienta:

 1. Zistiť známe alergie u klienta.
 2. Zistiť priebeh a prejavy alergie u klienta pri styku so známym alergénom.
 3. Zistiť liečebný postup, ktorý klientovi pomohol pri alergickej reakcii.
 4. Zistiť, či klient musí pri sebe nosiť pohotovostný balíček liekov a či ich má pri sebe.
 5. Zistiť, či už klient mal aplikovanú pijavicu a či sa dostavila alergická reakcia, ak áno, zistiť priebeh a následky.

Ak klient trpí na viacero alergii, ktoré v minulosti mali taký priebeh, že musel byť ošetrený v nemocnici, má doporučené pri sebe nosiť pohotovostný balíček, pijavicu ešte nikdy prikladanú nemal, je potrebné zvážiť, či riziko anafylaxie nie je privysoké. Za rozhodnutie je vždy zodpovedný hirudoterapeut.

Ak je klient alergický na uštipnutie bodavým hmyzom, je to kontraindikácia na prikladanie pijavíc!

Pozor! Riziko vzniku alergicko-anafylaktickej reakcie sa nedá vylúčiť na 100% ani u klienta, ktorý už v minulosti pijavicu prikladanú mal! Preto s ňou treba vždy počítať a byť pripravený takúto reakciu u klienta zvládnuť.

Subjektívne príznaky

Subjektívne príznaky sú také príznaky, ktoré človek opisuje ako svoj vlastný pocit. Časovým nástupom, závažnosťou a rôznorodosťou sa prekrývajú s objektívnymi príznakmi.

Medzi subjektívne príznaky alergicko-anafylaktickej reakcie patrí:

 • porucha až strata hlasu,
 • nezvučná reč,
 • svrbenie na koži s výsevom červených mapovitých škvŕn ostro ohraničených od okolia,
 • žihľavka,
 • svrbenie a slzenie očí,
 • pocit opuchu jazyka, sliznice dutiny ústnej,
 • sťažený dych,
 • pocit búšenia srdca,
 • točenie hlavy, pocit na odpadnutie,
 • rôzne prudké tráviace ťažkosti,
 • sípanie a pískanie pri dýchaní.

Objektívne príznaky

Objektívne príznaky sú také príznaky, ktoré vieme u človeka potvrdiť napríklad pohľadom a posluchom.  Na diagnózu anafylaxie stačí nevysvetliteľný pokles tlaku krvi, pískavé dýchanie a opuchy v tvári. Červená vyrážka so svrbením býva často sprievodným príznakom. Najťažšie sa diagnostikuje vtedy, keď na alergickú reakciu nemyslíme. Postihnutie sa vždy týka 2 a viacerých orgánových systémov:

 • koža: žihľavka, svrbenie, opuch, začervenanie alebo bledosť, vyskytujú sa v 80% anagylaxie a týkajú sa buď kože, alebo slizníc, alebo aj kože aj slizníc,
 • dýchací systém:  vodnatý výtok z nosa, chrapot, opuch dýchacích ciest s pískaním, a sypaním pri výdychu,  dušnosť, svrbenie v nose, ústach, ušiach.
 • srdcovo-cievny systém: nízky krvný tlak, zrýchlený pulz a kolapsové stavy, svrbenie za hrudnou kosťou,
 • nervový systém: závrate, slabosť, tŕpnutie prstov rúk, zmätenosť,
 • tráviaci systém:  prudké bolesti brucha, vracanie, náhla hnačka aj bez varovných príznakov, nafukovanie,
 • iné príznaky: strata reči, zápal očných spojiviek.

Základná prvá pomoc

Krok 1. Upokojiť klienta, zistiť alergie v minulosti (ak sme tak nespravili v rámci preventívnych opatrení).

Krok 2. Odstrániť alergén – pijavicu.

Krok 3. Ak má klient pri sebe liek proti alergii, pripomenúť jeho užitie. Napr. 1-2 tabletky antihistaminika (v lekárni dostať bez receptu) rozhrýzť zubami na prach a zapiť tekutinou.

Krok 4. Polohovať podľa prevažujúcich príznakov – ležiaca poloha pri nízkom krvnom tlaku a závratoch, sediaca poloha pri dušnosti.

Krok 5. Priložiť na miesto vpichu ľad, na spomalenie vstrebávania, miesto vpichu pretrieť alkoholom alebo dezinfekčným prostriedkom.

Krok 6. Navrhnúť aplikáciu autoinjektora – adrenalínového pera, ak ho klient má pri sebe. V rámci prvej pomoci hirudoterapeut musí poznať  správ spôsob jeho použitia!

Krok 7. Tiesňovú linku volať v prípade, ak sa ku kožným prejavom v priebehu pár minút pridajú ďalšie príznaky: opuch v tvári, sípavý dych, točenie hlavy, pocit búšenia srdca, alebo keď dochádza k rýchlemu zhoršovaniu celkového stavu klienta aj bez kožných prejavov.

Postup správneho použitia autoinjektora  EpiPen

Uchopte autoinjektor v strede, nikdy nie na koncoch.
Na správne podanie, si pozrite obrázky a dodržujte tieto nasledovné kroky:

 • Nikdy sa palcom, prstami alebo rukou nedotýkajte oranžového hrotu.
 • Nikdy nepritláčajte alebo netlačte oranžový hrot palcom, prstami alebo rukou.
 • Ihla sa vysunie cez oranžový hrot.
 • Pokiaľ nie ste pripravený na podanie NEODSTRAŇUJTE modrý poistný uzáver.
prvá pomoc pri pijaviciach 6

Postupujte podľa týchto pokynov iba, keď ste pripravený na podanie:

 1. Uchopte EpiPen do dominantnej ruky (ruka používaná na písanie), pričom palec je umiestnený čo najbližšie k modrému uzáveru a ruka pevne zviera autoinjektor (oranžový hrot smeruje nadol).
 2. Druhou rukou vytiahnite modrý poistný uzáver.

3. EpiPen držte vo vzdialenosti približne 10 cm od vonkajšej strany stehna. Oranžový hrot má smerovať k vonkajšej strane stehna.
4. Prudko narazte EpiPen do vonkajšej strany stehna tak, aby s vonkajšou stranou stehna zvieral pravý uhol (90 stupňový uhol) (bude počuť zacvaknutie).
5. Zabodnutý injektor podržte v stehne 10 sekúnd. Podanie injekcie je teraz ukončené a kontrolné okienko autoinjektora je zakryté.
6. Potom EpiPen vytiahnite (oranžový kryt ihly sa rozšíri, tak že prekryje ihlu) a bezpečne uložte späť do puzdra. 10 sekúnd jemne masírujte miesto vpichu. V autoinjektore EpiPen sa môže vytvoriť malá bublina, ktorá nemá žiadny vplyv na účinnosť lieku.

Rozšírená prvá pomoc

Ak po aplikácii autoinjektora nenastane zlepšenie príznakov do 5 – 15 minút, je možné podať druhú dávku, ak ešte neprišla záchranná zdravotná služba.

Niekoľko faktov a alergicko – anafylaktickej reakcii

Alergické reakcie sú nevyspytateľné, vážna anafylaktická reakcia sa môže vyskytnúť u človeka bez predchádzajúcej alergie. Aj jednoduchá lokálna alergická reakcia môže postupne prejsť do anafylaktickej reakcie, anafylaktického šoku a úmrtia.

Pravdepodobnosť opakovaného výskytu anafylaktickej reakcie po uštipnutí hmyzom aj po liekoch a potravinách je vysoká.

 • Väčšina reakcií začne do 1 h od vniknutia alergénu, reakcia je tým ťažšia, čím skôr začnú prvé prejavy. Úmrtnosť pacientov na alergické prejavy je približne na úrovni 1 zomrelý na 1 milión obyvateľov za rok. Smrteľná reakcia na alergiu z potravín sa zväčša vyskytuje už do 35 minút po príjme potravy, pri uštipnutí hmyzom do 15 minút a po vnútrožilovom podaní do 5 minút.
 • Alergicko-anafylaktická reakcia, ktorá začne s prvými príznakmi za viac ako 30 minút od kontaktu s alergénom, nebude ťažká ani ohrozujúca.
 • Anafylaktický šok je spôsobený poškodením vlásočníc a únikom plazmy z cievneho riečiska rýchlosťou až niekoľko 10 ml/min, opuchom slizníc v celom tele, hlavne v dýchacích cestách, zúžením priedušiek, zvýšením vylučovania riedkych hlienov a rozšírením všetkých ciev v tele. Dôsledkom je extrémne zahustenie krvi, pokles tlaku a prietoku krvi s nedostatkom kyslíka a zlyhanie srdca. Prudká reakcia je častejšia u mladých ľudí bez chronických ochorení, preto aj okamžitá resuscitácia býva úspešná častejšie ako pri zastavení krvného obehu u starších.
 • Adrenalínové pero – autoinjektor je určený pre tých, ktorí mali už v minulosti vážnejšiu alergickú reakciu. Účinnou látkou je adrenalín, hormón drene nadobličiek, stresový hormón, ktorý účinkuje rýchlo a spoľahlivo proti všetkým prejavom alergie v organizme. Po odistení poistky sa prudkým pohybom pritlačí v strede stehna na rozhraní prednej a bočnej plochy až po počuteľné cvaknutie. Treba ho držať bez pohybu 10 sekúnd, je to čas potrebný na vyprázdnenie zásobníka cez ihlu do svalu. Pri prudkej reakcii nie je dôležité strácať čas hľadaním dezinfekčných prostriedkov na kožu.

Mierne zlepšenie príznakov prichádza už po niekoľkých desiatkach sekúnd. V ojedinelých prípadoch môžu na krátku dobu po  podaní vzniknúť prechodné nežiaduce účinky: búšenie srdca, bolesť/tlak v hlave, pocit úzkosti a strachu, bledosť, pocit na vracanie a vracanie, potenie. Prejdú samé po krátkej dobe.

 • Resuscitáciu vykonávame pri zastavení krvného obehu pri anafylaktickej reakcii aj hodinu, pri udržaní krvného obehu stláčaním hrudníka alergická reakcia pokračuje a alergén sa spotrebuje. Potom môže prejsť k obnoveniu spontánnej činnosti srdca.
 • Alergické a anafylaktické reakcie prichádzajú náhle, bez varovných príznakov, sú pre postihnutého dramatické, ich vývoj je nepredvídateľný a môžu skončiť tragicky. Viac ako dve tretiny reakcií sa vyskytuje mimo zdravotníckych zariadení a s pribúdajúcim počtom ľudí s alergickou anamnézou ich bude pribúdať. Včasná diagnostika, ktorá je jednoduchá, musí vychádzať často len z predpokladov.

Popísaná prvá pomoc, keď je kompletná, je účinnou možnosťou ich zvládnutia. Každý postihnutý by mal po prekonaní alergickej reakcie s postihnutím aspoň dvoch orgánových systémov navštíviť imunológa/alergológa.