Skip to main content

Stres... hovorí sa, že je to choroba modernej doby... ako ho zvládnuť?

môžeme charakterizovať ako adaptačnú odpoveď organizmu na situácie, ktoré sú na fyzické a psychické pomery človeka nadmerné a zaťažujúce.

Každý z nás musí priznať, že je už mal tú „česť“ prísť do kontaktu so stresom. Či už z prepracovanosti alebo naopak kvôli hľadaniu vhodného zamestnania, zo strachu o člena rodiny, pred skúškou…. Áno, stres sa nevyhýba ani školskému prostrediu. Jeho príčiny kotvia nielen v zvýšených nárokoch na vedomosti, ale svoj podiel má aj atmosféra v škole a tak isto aj v rodine. Žiaci reagujú na stres rôzne – hyperaktivitou, vyrušovaním, šikanovaním spolužiakov, niektorí sa uzatvoria, iní zas chcú byť stredobodom pozornosti.

Podobné typy správania vidíme aj u dospelých na pracoviskách, ale aj medzi priateľmi.

Stres

Je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Žijeme vo svete plnom stresov a nemáme čas na to, aby sme sa uvoľnili a zbavili napätia. Slovo stres pochádza z angličtiny a keby sme ho chceli preložiť znamená niečo ako tlak, záťaž, napätie. Pod pojmom stres rozumieme záťaž pochádzajúcu z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré narúšajú rovnováhu organizmu s prostredím a uvádzajú ho do akútneho alebo chronického napätia.

Stres je odpoveďou organizmu na záťaž, môže byť vo forme príjemnej, ale aj nepríjemnej. Väčšinou je však spájaný s tou nepríjemnou formou.

Druhy stresu

 1. Pozitívny (eustres) – rozochvetie pri očakávaní kladne emocionálne nabitej udalosti. Je dôležitý, môže pôsobiť motivačne. Zlepšuje výkon a tvorivosť.
 2. Negatívny (distres) – nadmerný, dlhotrvajúci. Pocity hnevu, strachu a frustrácie môžu vyvrcholiť do rôznych ochorení. V bežnej komunikácii je slovo stres vždy negatívne.
 3. Špecifický – úmyselne vyvolaný, prichádza po ňom uvoľnenie – adrenalínové športy

Fázy stresu

 1. Poplachová fáza – organizmus produkuje viac adrenalínu, zvyšuje sa krvný tlak, tep, nadmerné potenie. Telo sa bráni proti stresovej situácii.
 2. Rezistenčná – odolávacia fáza – organizmus bojuje so stresom. Ak sa stav nemení, zhoršuje sa zdravotný stav a začínajú sa objavovať počiatky zdravotných problémov (žalúdočné vredy, oslabenie imunity, problémy s krvným tlakom…).
 3. Fáza vyčerpania – v tejto fáze organizmus podlieha stresu. Môže končiť apatiou, depresiou, rezignáciou až smrťou.

Príčiny stresu

Príčiny stresu môžu byť rôzne. Môžu sa týkať:

 • Vzťahov: úmrtie partnera, rozvod, podvádzanie, týranie, hádky
 • Práca: pracovná záťaž, kolektív, nadmerné pracovné zaťaženie, tlak zo strany nadriadeného
 • Peniaze: nízky rodinný rozpočet, strata zamestnania, úvery
 • Zdravie: vážne ochorenie v rodine, prejavy starnutia.
 • Nevhodné stravovanie: nedostatok vitamínov, minerálov, ovocia a zeleniny
 • Prísun informácií: sociálne siete, TV…
 • Nedostatok spánku, pohybu, relaxu, fajčenie

Symptómy stresu

V organizme, ktorý je vystavený sústavnému, nadmernému stresovému zaťaženiu nastáva hormonálna nerovnováha. Tento stav môže vyvolať symptómy – fyzické, duševné, citové, správanie

 1. Fyzické symptómy – únava, bolesti hlavy, nevoľnosť, slabosť, závrate, vracanie, hnačka, potenie, búšenie srdca…
 2. Duševné symptómy – zmätenosť, dezorientácia, zlá koncentrácia, panické návaly
 3. Citové symptómy – zmeny nálady, smútok, plačlivosť, podráždenosť, depresie, zanedbávanie svojej osoby
 4. Symptómy správania – mimika, nervozita, nepokoj, ohrýzanie nechtov, strata chuti do jedla, zvýšené požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok, intenzita reči

Ako sa s ním vyrovnať

Snažíme sa:

 • Stresovej situácii vyhýbať, prípadne ju obmedziť
 • Pozrieť sa na stresovú situáciu inak – pokojne, bez emócií, ak sa dá s vtipom
 • Nemusíme byť vo všetkom najlepší, mať všetko Top perfektné
 • V práci – plánovanie práce podľa dôležitosti
 • Na stresovú situáciu pripraviť, predstaviť si priebeh
 • Relaxačné cvičenia – dýchacie techniky, meditácie, cvičenie, spánok, aromaterapia, muzikoterapia
 • Prechádzky, turistika, plávanie, otužovanie,
 • Aktívny relax – zamestnať sa, vyrábať niečo, čo nás baví – čítanie, maľovanie, tancovanie, spievanie, hry
 • Vyhľadať pomoc
Ako pomôže Hirudoterapia
 • Účinne detoxikuje organizmus a tým prispeje k naštartovaniu imunitného systému.
 • Pôsobí komplexne na celý organizmus – riedi krv, priaznivo pôsobí na srdcovo – cievny aparát, pôsobí na prekyslený organizmus, odstraňuje aj skrytý zápal v tele a i.
ŽIVA
 • Je komplex látok až v 70% podobných látkam z pijavice lekárskej. Je určený pre všetkých, čo nemôžu podstúpiť Hirudoterapiu a do veľkej miery nahrádza terapiu pijavicami. Je to čisto prírodný produkt, bez chemických látok a Éčok. Živa sa môže kombinovať s pijavicami aj konvenčnou medicínou.