Skip to main content

Vibrafón, frekvencie – tóny života a test krvi

Gabriel Pospíšil je zhotoviteľ unikátneho hudobného nástroja – Vibrafón (Metalofón). Jedná sa o nástroj naladený do starobylých Solfeggio frekvencií. Frekvencie vytvárajú harmonizačnú a liečivú zvukovú sprchu. Tóny Vibrafónu účinne vylaďujú energetický systém ľudského tela, prebúdzajúci bunkovú a genetickú pamäť do pôvodnej čistoty a tým spúšťajú samoliečiaci proces v tele.

Pán Pospíšil hovorí: Vyrobil som hudobný nástroj – Vibrafón, ktorý je unikátny tým, že je naladený v posvätnej geometrii, čiže ako základ ladenia som použil 9 solfeggio frekvencií. Jeho zvučné tóny prenikajú hlboko do organizmu a obnovujú genetickú a bunkovú pamäť. Tým spúšťajú v organizme samoliečiaci proces. Po vypočutí tohoto zaujímavého nástroja, zažijete výnimočný zvukový kúpeľ, ktorý vás aktivuje k práci na sebe.

Solfeggio frekvencie sú

Originálne staroveké Solfeggio frekvencie majú schopnosť premeniť vám život zázračným spôsobom. Pôvodné Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov (DO – 396 Hz, RE – 417 Hz, MI – 528 Hz, FA – 639 Hz, SOL – 741 Hz, LA – 852 Hz), tieto tóny boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice. Významný podiel na tom, že k nim pribudli ďalšie tri frekvencie (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz) má Dr. Leonard G. Horowitz a po pridaní k pôvodným šiestim, vytvoril tri ideálne trojice.

Čo nás viedlo k tomuto experimentu?

O tom, že muzikoterapia je reálna a má veľký dopad na telo a myseľ bolo napísaných množstvo článkov a dokonca aj štúdií. Sila, ktorá sa dá precítiť pri počúvaní týchto neuveriteľných frekvencií je v niektorých chvíľach až omračujúca. Doslova to dokáže vystrieť chlpy na tele.

Má Vibrafón účinok na náš organizmus?

Na to, aby sme sa sami presvedčili,  že nejde len o fascinujúci placebo efekt, sme pristúpili k testu na krvnej vzorke. Krv je na podobné experimenty veľmi dobrým médiom. Totižto je rýchlo citlivá na najrôznejšie pozitívne aj negatívne vplyvy. Boli sme plný očakávania či sa vôbec niečo udeje a vôbec sme nevedeli čo od toho očakávať. Testy nás ale príjemne prekvapili a potešili. Iste existuje množstvo iných testov ktorými by sa snáď dali potvrdiť pozitívne účinky ,,zázračných“ frekvencií, my však pracujeme skoro pätnásť rokov len s krvnými vzorkami (živá kvapka krvi). A preto sme tento test robili na krvi všetkých zúčastnených na tomto experimente. Bolo nás osem. S výsledkami testu vás teraz oboznámime.

Chceli sme vedieť, či sa prejavia frekvencie priamo na krvi v tele ale aj stále aktívnej krvi mimo tela. Preto sme prezreli vzorku pred hraním a tú istú vzorku sme skontrolovali po skončení hrania. Následne po skončení hrania sme zobrali novú krvnú vzorku každému zúčastnenému. Dve vzorky z toho sme nahrávali priamo počas celej doby hrania priamo pod mikroskopom.

Záver

Po skončení experimentu môžeme zhodnotiť, že tóny života a teda Vibrafón, majú pozitívny vplyv na krv ako takú. Erytrocyty reagovali podobným spôsobom ako keď sa ovplyvňujú premenlivým magnetickým poľom, laserom či molekulárnym vodíkom. Vplyv na agregáciu (zhlukovanie červených krviniek) bol zreteľný. Krv, ktorá už bola odobratá na sklíčku pred samotným hraním reagovala len v niekoľkých prípadoch. Krv, ktorá bola po celý čas v tele a odobratá až po konci hrania vykazovala výraznejší vplyv na hranie a efekt bol zjavný. Ako dlho tento efekt vydrží po hraní nie je možné dostatočne a správne zhodnotiť práve preto, že krv je veľmi citlivá na zmeny, tak aj krátka dehydratácia môže úplne skresliť výsledok. A to je len jeden z možných vplyvov na krv. Životný štýl, strava či vlastná psychika majú rozhodujúci podiel na celkovom výsledku. Na nahrávkach bolo vidieť, že niektoré frekvencie sú skôr stabilizačné – synchronizujúce celé telo a iné mali charakter agresívnejšieho vplyvu na aktuálny stav. Správalo sa to ako kumulácia energie a následne akoby rázová vlna energie, ktorá sa uvoľnila.

Ďakujeme Gabrielovi Pospíšilovi, že sme sa mohli aktívne zapojiť do tohto zaujímavého a veľmi obohacujúceho experimentu a zážitku.