Skip to main content

Hirudoterapia a jej využitie v klinickej praxi

Poďakovanie a súhlas s rozširovaním len v celku chránené autorskými právami Slovenskej akadémie vied SR | http://zoo.sav.sk/https://www.scientica.sk/
PDF ZADARMO

Odoslať odkaz na:

Potvrdzujem, že som si prečítal zásady ochrany osobných údajov.

Apiterapia a jej využitie v klinickej praxi

Poďakovanie a súhlas s rozširovaním len v celku chránené autorskými právami Slovenskej akadémie vied SR | http://zoo.sav.sk/https://www.scientica.sk/
PDF ZADARMO

Odoslať odkaz na:

Potvrdzujem, že som si prečítal zásady ochrany osobných údajov.

Larvoterapia a jej využitie v klinickej praxi

Poďakovanie a súhlas s rozširovaním len v celku chránené autorskými právami Slovenskej akadémie vied SR | http://zoo.sav.sk/https://www.scientica.sk/
PDF ZADARMO

Odoslať odkaz na:

Potvrdzujem, že som si prečítal zásady ochrany osobných údajov.