Aplikácia pijavice – základný výber miesta na priloženie

Lokálne miesto – ako sme už spomenuli, je to najjednoduchšie, vysoko efektívne a hlavne bezpečné prikladanie pijavice. Musia sa dodržať kontraindikované miesta, na ktoré neprikladáme pijavice lekárske. Pokiaľ dodržíte všetky už spomínane postupy, je máločo, čo by sa dalo pokaziť. Ak nás teda bolí koleno priložím pijavicu na koleno, ak lakeť tak na lakeť. V prípade, ak mám spazmus na chrbáte, tak priamo na tento spazmus, a to platí takmer pri všetkom. Konkrétne ukážky a postupy vám ukážeme v ďalších kapitolách.

Aplikácia pijavice – Headove zóny

– v tomto prípade sa vykonáva aplikácia pijavice ponad nervové korene, kde vieme ovplyvniť celý nervový pás, kde sa nervy rozvetvujú. Veľmi často sa tento spôsob prikladania využíva napríklad pri ležiacich pacientoch. Napr. parézy, ale aj skleróza multiplex, alzheimer, parkinsonova choroba a  pod.

Reflexne zóny a periférne miesta

– priloženia súvisiace s reflexnými alebo nervovými zónami. Prípadne v zmysle hematogénného toku krvi alebo v zmysle rôznych zón, kde používame princíp postranného priloženia tak, aby zóna bola spojená s problematickým miestom na tele.

Hirudoenergoterapia – ktorá v podstate zahŕňa všetko ostatné

Metóda založená na energetických systémoch – tokoch v tele. Jednotlivé energetické centrá majú vplyv na ľudský energetický systém. Prostredníctvom tejto metódy môžu byť korigované poruchy v energetickom riadení ľudského tela skôr, ako spôsobia viditeľné fyzické príznaky vo forme porúch funkcie daného orgánu. Existuje veľa podporovateľov tejto metódy. Najmä v Rusku, kde hlavné liečebné terapie sú založené na teóriách ľudských energetických centier a kanálov tokov energie. Jedným z nich je prof. Krashenyuk zo St. Petrohrad. Vyvinul veľa metód takejto liečby a preukázal účinnosť tejto súvislosti s Kirlianovým fotoaparátom. Zmeny v rozsahu výstupov a vstupov energetických kanálov boli zaznamenané a popísané špeciálnym testom Akabane-Krashenyuk. Tento test dokazuje energetické zmeny po použití pijavice.

Príklady energetických systémov:

  • Meridiány – akupunktúrne body, čínska medicína;
  • Ajurvéda – tradičná indická medicína – marmy;
  • Hara, shiatsu – ide o japonský  prístup;
  • Su Jok – tradičná ázijská medicína;
  • SEN kanály, dráhy – Thajska medicína;
  • Tradičná Africká medicína, najznámejšia je medicína ,,Hausou“;
  • a mnoho ďalších po celom svete.

Každá kultúra, komunita a spoločnosť si  bude samozrejme uprednostňovať svoj prístup, teóriu aj skúsenosti a teda aj výber konkrétneho miesta na priloženie pijavíc. Pri výbere miesta iného, než lokálneho si v prvom rade musíte poriadne naštudovať  použitie funkcie daného bodu a musíte sa ubezpečiť, že ste zvolili naozaj vhodnú alternatívu. Ak sa nešpecializujete na konkrétnu terapeutickú teóriu či filozofiu liečenia, je vhodné používať na prikladanie pijavíc radšej  lokálne body priloženia, prípadne detoxikačné body priloženia.

Ľudský mozog miluje vzorce a jasne dané postupy, preto sa ľudia stále dožadujú konkrétnych bodov na priloženie pijavíc. Toto nie je vždy možné, pretože každého človeka, aj keď s úplne rovnakou diagnózou je potrebné zhodnotiť samostatne a postup terapie môže byť úplne odlišný. Je to komplexná diagnostika a nie návod, ako poskladať model autíčka. Znamená to, že ak ku vám prídu dvaja klienti s rovnakým prejavom, príčina ich problémov môže byť úplne odlišná.

Kam mám teda priložiť pijavicu?

V niektorých prípadoch sa miesta na priloženie zhodujú, ale je tam toľko premenných, že sa často rozchádzajú. Zmätok je v tejto oblasti bez primeraných vedomostí zaručený.