Povinnosť evidovať chránené živočíchy, ako napr. pijavice lekárske (Hirudo medicinalis), vychádza zo zákona.

Pomocou tohoto krátkeho videa sa pokúsim pomôcť vám splniť si tieto zákonné povinnosti. Prevediem vás riadok po riadku tým, ako si splniť povinnosť a správne urobiť záznam v knihe chovu a držby chráneného exemplára. Tiež  vám vysvetlím,  ako si poradiť s jeho ďalšou evidenciou.  V tomto prípade evidenciou pijavice lekárskej.

Vysvetlím vám:
  • ako spraviť záznam
  • ako ho zapísať
  • ktoré kolonky na čo použiť
  • v prípade prevádzky, ako sumarizovať dennú aktivitu

Dôležitý údaj pri vypisovaní záznamu chráneného živočícha, je aj spôsob nadobudnutia takéhoto živočícha. Môže to byť napr. nadobudnutie kúpou, kde v tomto prípade je potrebná faktúra. Ak sa jedná o dar, je potrebný doklad v podobe darovacej zmluvy. Ďalším spôsobom nadobudnutia môže byť – vlastný chov. V prípade dedičstva – je potrebný doklad od notára. Tiež je dôležité, správne zapísať osobné údaje. Do  osobných údajov patria: meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo sídlo kupujúceho – v prípade, ak je držiteľom fyzická osoba. Ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára.

Povinnosť evidovať chráneného živočícha majú všetci tí, ktorí sú držiteľmi takéhoto živočícha.

Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.