Pokúsim sa pomocou krátkeho videa, previesť vás riadok po riadku tým, ako si splniť povinnosť a správne urobiť záznam v knihe chovu a držby chráneného exemplára a jeho evidenciou.  V tomto prípade pijavice lekárskej. Vysvetlím vám ako spraviť záznam, ako ho zapísať, ktoré kolonky na čo použiť. V prípade prevádzky, ako sumarizovať dennú aktivitu. Dôležitý údaj pri vypisovaní záznamu je spôsob nadobudnutia takéhoto živočícha. Môže to byť napr. kúpa – je potrebná faktúra, dar – je potrebná darovacia zmluva, dedičstvo – je potrebný doklad od notára, vlastný chov. Tak isto je dôležité zapísať správne osobné údaje ( meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo sídlo kupujúceho – fyzickej osoby) pri predaji chráneného exemplára.