Terapia pijavicami lekárskymi je

 • Čisto prírodná liečba
 • Bez vedľajších účinkov
 • Multifunkčné riešenie problémov
 • Detoxikujú organizmus
 • Zlepšujú vlastnosti krvi
 • Regenerujú steny žíl a ciev
 • a množstvo iných účinkov

A cez to všetko sa stane, že sa stav po terapii zhorší…Čím to je?

Pri liečbe pijavicami je potrebné si uvedomiť, že každý organizmus je jedinečný a teda aj na liečbu pijavicami lekárskymi môže každý reagovať inak. U niekoho liečba zaberá rýchlejšie u niekoho pomalšie, niekto môže mať komplikácie väčšie, niekto menšie a niekto žiadne.

Spôsob účinnosti liečby sa viaže na povahu a vlastnosti látok pijavice a aj to, ako a akým spôsobom sa pijavice použijú, má svoje špecifiká, to všetko sa podiela na tom či sa stav zhorší.

Aj keď je Hirudoterapia čisto prírodná liečba bez vedľajších účinkov, nedá sa povedať, že je vhodná pre všetkých. U každého pacienta sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie na liečivé látky pijavice. Pred samotnou terapiou musí každý hirudoterapeut vylúčiť možné kontraindikácie, spísať anamnézu a na jej základe určiť vhodnosť terapie. Všetci ostatní, ktorí obrazne povedané, prejdú sitom kontraindikácií môžu terapiu podstúpiť. V súvislosti s kontraindikáciami hovoríme o prípadoch, kedy sa nesmú použiť pijavice lekárske na telo.

Kontraindikácie delíme na:

 1. Život ohrozujúce stavy – alergie na histamín, hirudín, poštipnutie hmyzom – anyfilaktický šok, poruchy so zrážanlivosťou krvi, veľmi nízky tlak, aktuálne tehotenstvo a ďalšie.
 2. Dôvody kedy nie je rozumné ich použiť – stavy s poruchou hojenia rán, pred a po chirurgickom zákroku, horúčkovité stavy, dojčenie, sepsa, veľmi zlá imunita…
 3. Relatívne dôvody – problémy s hlbokými ranami a vredmi, chudokrvnosť, menzes, deti, vysoké štádia cukrovky…

V súvislosti s kontraindikáciami – v prípadoch, pre ktoré by liečba pijavicami pre niekoho nebola možná, vieme po konzultácii ponúknuť inú možnú alternatívu podobnú Hirudoterapii.

Reakcie po aplikácii pijavice lekárskej

 • Medzi najčastejšie patrí drobné začervenanie s rankou a chrastičkou v tvare Y (začervenanie môže byť až do veľkosti otvorenej dlane, ide o prirodzenú reakciu na histamín)
 • Modrina – objavuje sa väčšinou pri problémoch so vstrebávaním, mikrocirkuláciou
 • Svrbenie – ranka sa nesmie škrabať pre možné riziko infekcie, ľahko sa stav zhorší
 • Znížený tlak – po aplikácii sa krvný tlak zníži
 • Opuch – lokálne pripuchnutie ranky (do veľkosti otvorenej dlane)
 • Teplota – mierne zvýšená teplota (aktivácia imunitného systému)

Stav sa môže zhoršiť aj prostredníctvom Aeromonasu

Aeromonassymbiont pijavice lekárskej niekedy stav zhorší, je ale jej prirodzenou súčasťou a nedá sa z pijavice odstrániť. Dokonca sú štúdie, ktoré dokazujú, že pijavica lekárska by bez tohto symbionta nemala také široké spektrum bioaktívnych látok, ktorými nám pomáha.

Reakcie na Aeromonas:
Môžu mať dve podoby:

 1. Alergicko – zápalová reakcia
 2. Reakcia v podobe vysokej horúčky

Zriedkavo sa stáva kombinácia týchto dvoch reakcií.

V obidvoch prípadoch postupujeme rovnako:

 • Pri horúčkach nad 39°C – nasadiť ATB
 • Pri zvýšenej teplote – obklady, chladiť, pitný režim
opuch na nohe

Prečo sa teda niekedy stav zhorší?

 • Zhoršenie zdravotného stavu je zvyčajne krátkodobá odpoveď organizmu na niečo nové
 • Organizmus niekedy reaguje dočasným zhoršením stavu v prípade, že sa čistí a zbavuje toxínov

Opuch alebo zápal po aplikácii

 • Lokálna odpoveď lymfatického systému
 • Aktivácia imunitného systému
 • Dôležité je ranku po pijavici neškrabať, inak sa stav zhorší
 • Opuchnutú končatinu chladíme – ľadujeme, najlepšie je použiť studené biele víno alebo vodu
 • Užitie antihistaminík – voľnopredajné v lekárni
 • Pravidelný pitný režim
 • Ak sa stav nezlepší do 24 – 30 hod. treba zvážiť návštevu lekára (ATB)

Prevencia:

 • Hirudoterapeut
 • Klient

V prvom prípade – každý nami vyškolený Hirudoterapeut vie, akým spôsobom má prikladať pijavice na telo tak, aby nedochádzalo alebo, aby sa minimalizovalo riziko prenosu akejkoľvek infekcie, nákazy.

V druhom prípade – klient, ktorý absolvoval terapiu pijavicami lekárskymi je vždy poučený o tom, ako sa má starať o ranku po pijavici. Dôležité je ranku neškrabať, aby nedošlo k prenosu infekcie do ranky.

ŽIVA

 • Živa komplex – komplex látok až v 70% podobným látkam z pijavice lekárskej
 • Čisto prírodný produkt, bez chemických látok a Éčok
 • Môže sa kombinovať s Hirudoterapiou – zvýrazní jej účinok, urýchli proces hojenia raniek po zahryznutí, zmierni reakcie po aplikácii…
 • Môže sa kombinovať aj s konvenčnou liečbou

Mierne reakcie sú súčasťou terapie a považujú sa za prirodzené. Tie vážnejšie sa vyskytujú len vo výnimočných prípadoch. Počas našej 17 ročnej praxe sme sa doteraz nestretli s prenosom Aeromonasu.